grb

Niš - Kapija istoka i zapada

Oduvek su istoričari, geografi, putopisci i književnici ovaj grad nazivali kapijom Istoka i Zapada. U Nišu, jednom od najctarijih gradova ovog dela Evrope, zahvaljujući izuzetnom geografskom položaju, ukršta se više putnih pravaca koji povezuju Srednju i Zapadnu Evropu, Vlašku niziju i Pomoravlje sa Jadranskim, Egejskim i Crnim morem. Takav geografski položaj određivao je, tokom vekova sudbinu Niša. Opširnije